Honorar og priser private

Første møde hos kunden er gratis og der udarbejdes overslag over honorar inden kontrakt.

 

Ydelse

Pris pr. time

excl. moms

Skitseprojekter, besigtigelser, rapporter kr. 850,00
Projektering og længerevarende opgaver

kr. 800,00

 

Øvrige ydelser

Pris ialt

excl. moms

Køberrådgivning u/rapport  - bolig 0 - 120 m2 kr. 2.500,00
Køberrådgivning m/rapport  - bolig 0 - 120 m2 kr. 3.500,00
Køberrådgivning u/rapport  - bolig 120 -200 m2 kr. 4.000,00
Køberrådgivning m/rapport  - bolig 120 - 200 m2 kr. 5.000,00
Energiberegning ved tilbygning afhængig af størrelsen kr. 9 - 13.000,00

 

Vederlag

Vederlag for såvel timeforbrug som rejseudgifter vil blive faktureret sidste hverdag i måneden med 8 dages betalingsfrist.

 

Eventuelle trykudgifter ol. afregnes særskilt.

 

Gebyr for byggetilladelser samt øvrige tilladelser afholdes af kunden

 

Tegnestuen deltager gerne i budrunder ved totalrådgivning.

 

 

sørensen's tegnestue aps • toftekæret 7, 3520 farum • mobil 4062 3847

sørensen'stegnestue aps